Information

Ulykkesforsikring


Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det

medlemmets (rytterens) egen pligt at være personligt ulykkesforsikret,

jf. Dansk Rideforbunds bestemmelser herom.


Ry Rideklub påtager sig ikke noget erstatningsansvar overfor

medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter.