Kontakt

Navn

Telefon

Mail

Funktion

Johanne Hoberg

Tlf: 40288757

kasserer@ryrideklub.dk

Kassér

Lise Kousgaard

Tlf:  26 35 16 81

da-li@mail.dk

Næstformand


 Inger Lohse

Tlf:  22 16 31 90

Kontigi.Lohse@gmail.com

Formand

Dorte Uggerholm

Tlf: 28 25 29 20

d.uggerholm@hotmail.com

Stævneleder

Bente Johannesen

Tlf: 25 17 12 29

abmm6@hotmail.com

Staldleder

Pia Thybo

Tlf: 51 29 88 28

pc.thybojensen@gmail.com

Sekretær distrik 12


Kathrine Stenz


Tlf: 20 11 15 41 efter 17.00

rideskole@ryrideklub.dk

bogholderi@ryrideklub.dk


Rideskoleleder, bogholder

Janne Eskildsen

Sponsore tilskud

Bestyrelsen afholder møde en gang månedligt, og tager gerne emner og udefra kommnde forslag til behandling. Man er også altid velkommen til at sende en mail  hvis man har spørgsmål man ønsker besvaret.

Rideskole@ryrideklub.dk

Drift udvalg:


Hovedopgave er at varetage den daglige drift af stalden, rideskolen og centeret.

Herunder indkøb af ponyer, ansættelse af personale til stald og undervisning. Udarbejdelse af budget og regnskab.


Bente Johannesen,  Johanne Hoberg og Kathrine Stenz

Dressurudvalg:


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med stævner


Inger Lohse og Dorte Uggerholm

Staevne@ryrideklub.dk

Hjemmeside og  presseudvalg:


Hovedopgave er at vedligeholde hjemmesiden og sætte artikler i avisen.


Kathrine Stenz

Ungdomsudvalg


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med elevstævner og rytterlejre.

Laura Stenz  og alle de søde unge mennesker

ungdomsudvalg@ryrideklub.dk

Sponsorudvalg


Hovedopgave er at få sponsorater


Janne Eskildsen

Springudvalg:


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med stævner


Vi er pt uden springudvalg

Støtteforening


Hovedopgave er at støtteklubben ved drift af cafeteriet i forbindelse med aktiviteter i klubben.

planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med elevstævner og rytterlejre.