Kontakt

Navn

Telefon

Mail

Funktion

Majbritt Lund Nielsen

Tlf: 31444069 

Formand

Christine Thaysen Skade

Tlf:  20839410

Næstformand


 Signe Thordal Have

Tlf: 26956131

Kasserer

Ann Slemming

Tlf: 26184537 efter kl 17.00

Stald- og rideskoleansvarlig 

Malene Højgaard Funder

Tlf: 29104088

Stævne- og sponsoratansvarlig

Malene Schierup

Bestyrelsesmedlem

Pia Heide Sørensen

Tlf: 20919241

Suppleant og ungdomsudvalgsansvarlig

Mette Thorsen


Suppleant

Bestyrelsen afholder møde en gang månedligt, og tager gerne emner og udefra kommende forslag til behandling. Man er også altid velkommen til at sende en mail , hvis man har spørgsmål man ønsker besvaret - bestyrelse@ryrideklub.dk

Driftsudvalg:


Hovedopgave er at varetage den daglige drift af stalden, rideskolen og centeret.

Herunder indkøb af ponyer, ansættelse af personale til stald og undervisning. Udarbejdelse af budget og regnskab.


Ansvarlig:

Ann Slemming og Signe Thordahl Have

Stævneudvalg:


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med stævner. 


Ansvarlig: 

Malene Højgaard Funder

Hjemmeside, kommunikation og  presseudvalg:


Hovedopgave er at løbende at informere medlemmer via Facebook, vedligeholdelse af hjemmesiden og samt sætte artikler i avisen.


Ansvarlig:

Christine Thaysen Skade og Kathrine Stenz

Ungdomsudvalg og arrangementer


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med elevstævner og rytterlejre.


Ansvarlig:

Pia Heide Sørensen og Malene Schierup

Sponsorudvalg


Hovedopgave er at få sponsorater til at vedligholde rideskolens drift.


Ansvarlig:

Malene Højgaard Funder