Kontakt

Navn

Telefon

Mail

Funktion

Majbritt Lund Nielsen

Tlf: 31444069 

Formand

Christine Thaysen Skade

Tlf:  20839410

Næstformand


 Signe Thordal Have

Tlf: 26956131

Kasserer og sekretær

Ann Slemming

Tlf: 26184537 efter kl 17.00

Stald- og rideskoleansvarlig 
Maria Lindholm PetersenBestyrelsesmedlem

Lotte Haubro

Tlf: 26254376

SuppleantBestyrelsen afholder møde en gang månedligt, og tager gerne emner og udefra kommende forslag til behandling. Man er også altid velkommen til at sende en mail , hvis man har spørgsmål man ønsker besvaret - bestyrelse@ryrideklub.dk

Forretningsudvalg:


Hovedopgave er at varetage den daglige drift af stalden, rideskolen og centeret.

Herunder indkøb af ponyer, ansættelse af personale til stald og undervisning. Udarbejdelse af budget og regnskab.


Ansvarlig:

Majbritt Lund Nielsen, Ann Slemming og Signe Thordahl Have

Stævneudvalg:


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med stævner. 


Ansvarlig: 

Malene Højgaard Funder

Hjemmeside, kommunikation og  presseudvalg:


Hovedopgave er at løbende at informere medlemmer via Facebook, vedligeholdelse af hjemmesiden og samt sætte artikler i avisen.


Ansvarlig:

Christine Thaysen Skade og Kathrine Stenz

Aktivitetsudvalg og støtteforening


Hovedopgave er at planlægge og uddelegere opgaver i forbindelse med aktiviteter og arrangementer for rideklubben såsom elevstævner og rytterlejre.


Aktivitetsudvalg:

Rikke Hammer Jakobsen og Sara Jul Jacobsen


Støtteforening:

Kathrine Stentz

Sponsorudvalg


Hovedopgave er at få sponsorater til at vedligholde rideskolens drift.


Ansvarlig:

Malene Højgaard Funder