Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub d. 14/8 2023                                                                     

Tilstede: Majbritt, Lotte, Mette, Signe B, Ann, Signe H, Maria og Lise

Afbud: Ingen

1) Valg af referent

Signe

2) Rideskolen

 

 

Brug for hjælp til flere opgaver, så ikke én står med det hele.

Evt. ansættelse af unge til fredag + lørdag til efteråret (min. 13/15 år afhængigt af arbejdsopgaverne).

3) Stævner

 

 

Mette B orienterer om mulighed for dressurstævne 2-3/12 2023. Hvis vi får det, inddrages Støtteforeningen med det samme, så opgaver mm slås op hurtigst muligt.

Mette samler et stævneudvalg og registreres som kontaktperson hos DRF.

4) Ponyer

 

Luna og Charlie er blevet købt, men er endnu ikke klar til at gå med i rideskolen.

Peanut og McAfferty sælges.

5) Vand

Vi får vand fra nabo i nr. 21. Der er lige taget vandprøver og alt ser fint ud.

6) IT-system

 

Systemet er i gang med tilmelding til rideskolen. Næste step er Center- og rytterkort, som har betaling 1/10.

 

 

Udsættes til næste gang:

Evaluering af ridelejr

Forældrekursus

Ryttermærker

Næste møde:

Onsdag 6/9 2023 kl. 18.00