Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub 5/2 2024                                                          

Tilstede: Mette, Signe B, Lise, Maria og Signe H

 

 

1.) Valg af referent

Signe

 

2.) Godkendelse af referat fra sidst

 

 

Referatet er godkendt

 

3.) Opfølgning på punkter fra sidst

 

 

Luna er solgt

4.) Budget 2024

 

 

Bestyrelsen har gennemgået og revideret budgettet, til fremlæggelse på Generalforsamlingen

5.) Planlægning af Generalforsamling 2024

 

Forplejning: Mette og Signe B

Dagsorden: Mette

Medlemsoversigt: Signe H

 

6.) Rideskolen

 

 

Medarbejder (Sigurd) er ansat til weekender.

Sofie har sagt op pr. 1/3, så der søges efter ny medarbejder til hverdagsmorgener.

7.) Forespørgsel om springning i uge 7

 

 

OK, skal bare skrives i kalenderen 1 døgn inden.

8.) Evt.

 

Kathrine Stenz vil gerne arrangere en klubaften. Bestyrelsen bakker op om dette.

 

 

Næste møde:

 

 Mandag d. 26/2 2024 kl. 17.30

Konstituering af ny Bestyrelse og planlægning af arbejdet i 2024.