Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub 3/10 2023                                                             

Tilstede: Mette, Signe B, Lise, Maria, Majbritt og Signe

 

 

1.) Valg af referent

Signe

 

2.) Godkendelse af referat fra sidst

 

 

Godkendt

3.) Opfølgning på punkter fra sidst

 

 

Indhentelse af priser på klubtøj: udsættes

Etablering af frostfrie vandkopper: 2 stk. bestilles hjem. Lise kontakter Tabermann ift. tilkobling. Signe B kontakter Martin ift. gravearbejde.

4) Rideskolen

 

 

Luna kan ikke bruges i rideskolen, så skal sælges igen som avlshoppe.

Charlie: Går med på 2 hold i rideskolen

Parter: Link, Emil, Nellie, Molly

Dækkener til ponyer: Kathrine og Signe B sørger for det og holder evt. bingoaften for at skaffe midler

Løsdriften: Maria kontakter Simon H.

5) Ridecentret

 

 

Trillebører: Parter tømmer dem i weekenderne, rideskolehold/forældre på dage med rideskole.

6.) Planlægning af arbejdsdag

 

 

Signe B laver liste over opgaver

7.) Kæphest

 

 

Opbevaring af kæphestespring: Evt. en trækasse til opbevaring

Arrangementer: Forslag om fast hold incl. medlemskab af klub

8.) Stævne update

 

Støtteforeningen og stævneudvalg har holdt planlægningsmøde.

Elevstævne om formiddagen, klubstævne om eftermiddagen. Kæphest i pausen.

Ansvar for indsamling af sponsorgaver: Malene Frich

9.) Evt.

 

 

Næste møde:

 

 Mandag d. 6/11 2023 kl. 17.00