Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub d. 6/9 2023                                                                        

Tilstede: Maria, Mette, Majbritt, Signe B og Signe H

Afbud: Lise og Lotte

1) Valg af referent

Signe

2) Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

3) Rideskolen

 

 

Forslag om genoptagelse af parter: Enighed i bestyrelsen om genoptagelse af parter, Kathrine er ansvarlig.

Forslag om max. 5 på hold: Godkendt af enig bestyrelse. Revurderes løbende.

4) Arbejdsdag

 

 

28/10 kl. 13-16

Fokus på udendørsområder (tagrender)

Kaffe og kage, Mette og Maria bager.

5) Økonomi/investeringer

 

Det undersøges om der er mulighed for etablering af frostfrie vandkopper i løsdriften.

6) Klubtøj?

 

Forslag om klubtøj. Mette undersøger muligheder og priser på t-shirts, hoodies og veste, inden vi tager en evt. beslutning.

7) Evaluering af ridelejr

 

Indtægt på godt 10.000,- men der er brug for mere hjælp til ridelejre fremadrettet, hvis der fortsat skal være den type arrangementer.

Der sendes mail til forældre til deltagere på næste ridelejr, om hjælp til overnatning.

8) Forældrekursus

Udsættes til senere

9.) Ryttermærker

Udsættes til senere

10.) Stævne 2-3/12

 

Elevstævne om formiddagen, klubstævne fra middag. Mette B. undersøger, om der skal bestilles flere rosetter.

11.) Staldvagt – ansættelse

 

Ansættelse af staldvagt ca. 1 time om ugen til hjælp med udmugning og andet forefaldende i stalden.  

Evt.

Henvendelse ang. evt. job som underviser. Vi har undervisere nok, men hvis timelønnet vikar har interesse, var det måske en mulighed.

Næste møde:

 

3/10 kl. 18.30