Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub 26/2 2024                                                          

Tilstede: Mette, Signe B, Maria, Sille, Anne Mette, Lise og Signe H

1.) Valg af referent

Signe

2.) Konstituering af Bestyrelsen

 

 

Formand: Lise

Næstformand: Mette

Kasserer: Signe H

Parter, ansatte: Signe B

Ponyer: Maria

SoMe, hjemmeside: Sille

Postkasse: Mette

Falckkasser: Anne Mette

3.) Evt.

 

Næste møde:

Mandag d. 4/3 2024 kl. 18.00