Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub 8/1 2024                                                          

Tilstede: Mette, Signe B, Lise, Lotte og Signe

 

 

1.) Valg af referent

Signe

 

2.) Godkendelse af referat fra sidst

 

 

Referatet er godkendt

 

3.) Opfølgning på punkter fra sidst

 

 

Mette kontakter Tabermann vedr. varmepumper.

Lise skal til distriktsmøde ang. stævneterminer. Vi ønsker primo april, primo juni (spring), ultimo september og ultimo marts 2025.

4.) Budget 2024

 

 

Ønsker til budget 2024: Evt. fiber til bund, hvis det er muligt? Lise kontakter fagmand angående muligheder for forbedringer af bunden.

5.) Planlægning af Generalforsamling 2024

 

Der skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Foreløbigt har ingen kandidater har meldt sig.

 

 

6.) Rideskolen

Luna & Charlie

Staldvagter

 

Lise kontakter Seges

Signe B. arbejder videre med salg af Luna og Charlie

Signe B. har lavet tjekliste til underviserne, som tager staldvagter mandag-torsdag samt søndag morgen.

7.) Ridecentret:

Forslag om ændring af betaling

Regler/faste tider for events

 

Nuværende betaling fortsættes som vedtaget af bestyrelsen tidligere. Der er, incl. i prisen, mulighed for at låne en boks til ”heste parkering”.

Signe B. skriver nyhedsbrev

8.) Forespørgsel om godkendelse af underviser

 

 

OK, Signe H giver tilbagemelding

9.) Evt.

 

Intet

 

 

Næste møde:

 

 Mandag d. 5/2 2024 kl. 17.30