Referat af bestyrelsesmøde i Ry Rideklub 8/4 2024   

Tilstede: Marie B, Maria, Sille, Mette, Annemette, Signe B, Signe H, Lise

Fraværende: Mikkeline

 

1. Valg af referent

Signe b

2. Godkendelse af referat fra sidst

Referat fra 5/2 og 4/3 er godkendt

3. Opfølgning på punkter fra sidst

 

4. Evaluering af stævnet d. 6-7/4

Stævnet gik godt, og det blev solgt en masse lækre sager i cafeteriet.

 

Stævneudvalget bliver udvidet

Mette Birkholm stopper som stævne-hjælper.

 

Vi skal bruge meget hjælp 15/6 til vores springstævne. Evt. SHOR-klubben om de vil hjælpe

5. Evaluering af klubaftenen

Det var en hyggelig aften. Dejligt med fællesmad, og dejligt at se der kom nogen fra alle stalde, elevforældre og udefrakommende rytter.

 

Der blev snakket om at udvide stævneudvalget, og vi får startet et ungdomsudvalg og et centerudvalg.

 

6. Beslutning om 10-turs klippekort og forslag om månedskort

Et 10-turs kort koster 550 kr for 10 gange. Man må låne en boks på rideskolen, og man skal selv rydde op. Mette laver klippekortet og udlever det fysisk til køber, og Signe H laver en knap.

Klippekortet skal hænges op nede i ridehallen.

 

Diskussion om betaling af poletter af udefrakommende.

7. Centerudvalget

Forslag: Et centerudvalg skal bestå af 2 fra Lises stald og 2 fra Marias stald. De skal stå for det praktiske i hallen(pumpen/bunden/lyset) Tanya har ansvaret for traktoren.

7. Timeregistrering, ansatte

Signe B siger det videre til underviserne + staldmedarbejderne

8. Planlægning af arbejdsdag 20/4

Signe b og Mette laver arbejdsopgaver.

Det bliver fra 10-15 med frokost. Sille laver event og facebook opslag.

 

Underviserne skal dele papir ud til alle forældre om opbakning.

9. Udkast til etiske regler i klubben

Gemmes til næste møde

11. Nyhedsbrev – hvad skal vi have med?

- Elevstævne

- Ridelejr

- Klippekort kan nu købes af medlemmer af rideklubben – 550 kr for 10 ture. Man må låne en boks på rideskolen, og man skal selv rydde op.

- arbejdsdag – facebook begivenhed – event – evt mail for sig selv – 10-15 – inkl. frokost.

 

12. Slamsugning af brønd

Lise for styr på det. Kommer tirsdag

13. Elevstævne og ridelejr (ungdomsudvalg)

 

 

 

11. evt?

Charlie er slagsklar og Maria står for det.

 

TIL NÆSTE MØDE:

Etiske regler

Evaluering af elevstævne og arbejdsdag