VELKOMMEN TIL RY RIDEKLUB's rideskole

Alle børn og forældre bydes velkomne i Ry Rideklub's rideskole.

Her på siden vil vi informere om, hvem I skal kontakte samt informere om, hvad der vil sige at gå til ridning hos os.

Men først kontakt info:

Vi glæder os til at se Jer

Hilsen

Signe og Kathrine 

 

INFORMATION TIL FORÆLDRE OG ELEVER I RY RIDEKLUBS RIDESKOLE

Alle børn og forældre bydes velkomne i Ry Rideklub.

Vi er glade for, at I har valgt vores klub og glæder os til at hilse på jer, samt have en masse sjove og lærerige timer sammen.  

I får hermed et velkomstbrev, som I bedes læse igennem. Dette for at sikre, at vi alle, både mennesker og heste, kan færdes sikkert og trygt i og omkring rideklubben samt med håbet om, at I får en god start til ridning og det måske nye liv som ponyforældre.

Ridesporten kræver lidt ekstra af den voksne, som er med barnet til ridning, sammenlignet med andre sportsgrene. Som nybegynder er det påkrævet, at der er en voksen, som kan trække ponyen til en start, samt hjælpe med klargøring. Inden hesten sadles op, skal den strigles og have renset hovene. I forbindelse med opstart af nye elever vil der være en, som er tilknyttet rideklubben, til at hjælpe med dette. Generelt hjælper vi hinanden og mere rutinerede forældre hjælper de mindre rutinerede. Spørg om hjælp hvis du har brug for det.

Børn under 12 år SKAL bære ridehjelm (eller evt. cykelhjelm) og må ikke opholde sig i stalden uden en voksen.

Ridetimen har en varighed af 60 min., hvori der indgår tid til opsadling/afsadling. Rytterne skal møde min. 15 min. inden ridetimen begynder. Underviserne hjælper børn og forældre med hestene i stalden mellem holdene. Man kan på tavlen i stalden se, hvilken hest man skal ride på. Man må ikke lave om på denne tildeling, uden aftale med underviseren. 

Er man forhindret i at komme til ridning, meldes afbud på klubbens hjemmeside under min profil, hvor der ligger en træningskalender. Der klikkes på pågældende træning og vælges ”deltager ikke”, gerne i god tid.

 

SIKKERHED

Heste er af natur flokdyr og har et naturligt flugtinstinkt, hvis de fornemmer/oplever noget farligt. Man må derfor aldrig efterlade en pony alene på folden/marken eller i stalden uden forudgående aftale med en underviser eller anden voksen tilknyttet rideklubben. Det er ikke tilladt for børn under 12 år at føre/trække en hest udenfor uden en voksen. Hvis hesten bliver bange og slipper fri, opstår en meget farlig situation.

Man må ikke løbe og lege vildt i nærheden af hestene, da det kan skræmme dem.  

Øv jer i at aflæse hestens humør. Heste er af natur venlige, men de har alle forskelligt temperament og karakter. Tag det stille og roligt og kig bl.a. på ørerne. Når man går hen til hesten, nærmer man sig forfra eller fra siden og taler til den samtidigt. Stå aldrig lige bag hesten, da den ikke kan se, hvad der foregår lige bag den. Gå så vidt muligt foran hesten, når man skal rundt om den.  Det er vigtigt, at der holdes god afstand mellem hestene. Der skal altid være det, man kalder en ”hestelængdes” afstand (ca. 3 skridt). Det gælder både i stalden og under ridning. Under klargøring og op- eller afsadling forsøges det så vidt muligt, at hestene placeres i hvert andet spiltov samt i de 2 bokse, som er i forlængelse af spiltovene. De fleste af hestene er dog gode venner.

Hesten skal altid trækkes i enten grime og træktov eller tøjlen. I forbindelse med op- og afsadling har hesten grimen om halsen. Den må aldrig efterlades uden opsyn med grimen om halsen. Hvis man går fra hesten, skal den have grimen på hovedet, evt. udenpå trensen/hovedtøjet, og være bundet heri. Man må ikke sætte træktovet i biddet for at binde den på denne måde. 

Det er ikke tilladt at fodre hestene med hø eller kraftfoder uden aftale. De må til gengæld gerne få godbidder som gulerødder, æbler og rugbrød, men vent til efter ridetimen.

 

UDSTYR TIL RYTTEREN

Det er vigtigt at have en sikkerhedsgodkendt ridehjelm eller cykelhjelm. Det er muligt at låne en ridehjelm i rideklubben. Børn under 12 år skal altid bære hjelm både i stalden og under ridning.

Det er også vigtigt med ridestøvler eller en anden støvle med hæl, så foden ikke glider gennem stigbøjlen.

Vi anbefaler, at rytterne bruger en godkendt sikkerhedsvest og benytter denne i forbindelse med ridning og i omgangen med hestene. Dette er dog ikke et krav.

Alle, både børn og voksne, skal altid uanset årstid have solidt fodtøj på. Det er rigtig ærgerligt at blive trådt over tæerne af en hest, hvis man har sandaler eller lign. på.

Vi opfordrer alle til at besøge Dansk Rideforbunds hjemmeside og gennemgå E-læringskurset ”Hjælp! Mit barn er startet til ridning”. Det er små moduler og tager ca. 20-30 min. i alt. De korte videoer viser/fortæller både om sikkerhed og generelt om ridetimens indhold og opbygning. Der findes også videoer omkring håndtering og pleje af hesten.  https://drf.asseco-hosting.net/mod/hvp/view.php?id=38

Se også det skilt om staldregler, som hænger i stalden. Desuden findes generelt mere information på klubbens hjemmeside bl.a. mht. forsikring.

Vi hjælpes ad med at rydde op og holde stalden ren og pæn. Desuden har forældrene en ”lortetjans” ifm. ridetimen. Der står 2 trillebøre inde i ridehallen og 1 trillebøre ved ridebanerne udenfor. Forældre på dagens 1. hold tømmer trillebøren udenfor og forældre på dagens 2. hold de 2 inde i ridehallen. Forældre fra dagens 3. hold fjerner de ”klatter”, som eventuelt må ligge i spiltove eller rideskolens bokse (ikke hos ”privatheste”). Hestepærer og trillebørene skal tømmes i den container, som står udenfor rideskolens stald.

Henvendelse til den ansvarlige for Ry Rideklubs rideskole skal foregå via mail på adressen: rideskole@ryrideklub.dk. Alle henvendelser forsøges besvaret indenfor få hverdage, men der må forventes længere svartid ifm. ferier.  

I er altid velkomne til at stille spørgsmål. Ry Rideklub er en selvejende klub, som drives af frivillige. Har du/I tid og mulighed for at give en hjælpende hånd tages det godt imod. Det er især aktuelt i forbindelse med ridestævner og andre arrangementer. Der findes forskellige udvalg og en oversigt på klubbens hjemmeside med disse samt kontaktperson. Der er både små og store opgaver, som vi bedst udfører i fællesskab. 

Med venlig hilsen samt med ønsket om mange hyggelige timer og gode minder i vores fælles klub

Ry Rideklub